Schaduw

Fotogroep Goirle actief ondanks coronaperikelen.

Schaduw

Het coronavirus heeft voor veel bedrijven, maar ook voor het verenigingsleven een grote impact. Uiteraard kreeg ook Fotogroep Goirle hier mee te maken. Om toch contact met elkaar te houden en elkaars foto’s te kunnen bekijken en te beoordelen, hebben we een aantal Zoomsessies gehouden. Inmiddels hebben we de thema’s ‘minimalistisch landschap’, ‘spelen met scherptediepte’ , het thema ‘schaduw’ en nog enkele vrije thema’s besproken. De foto bij dit artikel is voor het thema ‘schaduw’ gemaakt door John Veeke. John toont ons een schaduw van bloemen, geplaatst tussen een softbox en een diffusorscherm.

De foto’s van alle thema’s, maar ook de persoonlijke portfolio’s van de leden kunt u bekijken op onze nieuwe website www.fotogroepgoirle.nl. Ook kunt u op onze nieuwe website een reactie geven op de foto’s.

Het thema ‘schaduw’ was ons laatste thema voor de zomervakantie. In september hervatten we onze activiteiten en hopelijk kan dat dan weer in onze clubruimte.

De leden van Fotogroep Goirle wensen alle Goirlenaren een fijne vakantie.

May van den Heuvel.