Hongkong – Hollywood Road

Hongkong is sinds 1997 een speciale administratieve regio (SAR) van China, gelegen op 263 eilanden. Deze stadstaat kent een eigen grondwet, onafhankelijke rechtspraak en een volledig vrije pers. In tegenstelling tot het vasteland van China spreekt men in Hongkong geen Mandarijn maar Kantonees. Vóór de overdracht van soevereiniteit aan China in 1997, maakte Hongkong als kolonie voor bijna 150 jaar onderdeel uit van het Britse rijk. Tegenwoordig staat de stad bekend als toonaangevend financieel centrum in Oost-Azië, met de aanwezigheid van een groot aantal lokale en internationale banken uit de hele wereld.

De drukte van de 7 miljoen inwoners van de stad is altijd dichtbij. Zo ook de torenhoge flats en kantoorgebouwen.

In deze foto is geprobeerd om het ene flatgebouw in het andere te laten opgaan. Tevens is getracht om een kleine strook lucht tussen de gebouwen weer te geven. Bewust is hier gekozen voor een zwart-wit foto om de grauwe omgeving nog meer te accentueren.

Frans Schrijver